ગાંઠે બાંધવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાંઠે બાંધવું

  • 1

    પોતાની પાસે કબજામાં લેવું; પોતાનું કરવું.