ગાડી કરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાડી કરવી

  • 1

    ભાડાની ગાડી રોકવી.