ગાડી ચૂકવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાડી ચૂકવી

  • 1

    મોડા પડવાથી રેલગાડીમાં બેસી ન શકાવું.