ગાડી જોડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાડી જોડવી

  • 1

    જવાને માટે ગાડી તૈયાર કરવી.