ગાંડું કાઢવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાંડું કાઢવું

  • 1

    ગાંડું વર્તન કરવું.

  • 2

    બાજીમાં અવળી ચાલે ફૂટી ચારવાનું રમવું.