ગાડું ગબડાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાડું ગબડાવવું

  • 1

    વ્યવહાર ધીરજથી નભાવવો.