ગાડું જોડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાડું જોડવું

  • 1

    ગાડે બળદ જોતરવા.