ગાંડ પર હાથ મૂકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાંડ પર હાથ મૂકવો

  • 1

    નચિંત બનવું.