ગાંડ વગરનું ઢોળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાંડ વગરનું ઢોળવું

  • 1

    કશા નક્કી નિર્ણય વગરનું માણસ; ઝટ ઝટ વિચાર કે પક્ષ બદલે તેવું.