ગાભા નીકળી જવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાભા નીકળી જવા

  • 1

    સખત માર પડવો.

  • 2

    આટો નીકળી જવો.