ગામ ગાંડું કે ઘેલું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગામ ગાંડું કે ઘેલું કરવું

  • 1

    રૂપ-ગુણથી ગામને વશ કરવું-મોહિત કરવું.