ગામ રીતે દિવાળી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગામ રીતે દિવાળી

  • 1

    સ્થળના રીતે રિવાજ મુજબ ચાલવું.