ગાયકવાડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાયકવાડી

વિશેષણ

  • 1

    ગાયકવાડને લગતું કે તેના જેવું.

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ગાયકવાડનું (કે તેના જેવું) રાજ્ય કે રાજ્યવહીવટ.