ગાય વિનાનું વાછરડું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાય વિનાનું વાછરડું

  • 1

    અનાથ; મા વિનાનું.