ગાળો કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાળો કરવો

  • 1

    દોરડાંનો ફાંસો કરવો.