ગાળો કાઢી લેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાળો કાઢી લેવો

  • 1

    વટાવ કાઢવો.