ગાળો રાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાળો રાખવો

  • 1

    વટાવ રાખવો.

  • 2

    વચ્ચે અંતર રાખવું.