ગાળ ઉપર ચડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગાળ ઉપર ચડવું

  • 1

    સામસામી ગાળો દેવા માંડવી કે ત્યાં સુધી લડાઈ વધવી.