ગોટાળો વળવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગોટાળો વળવો

  • 1

    ગોટાળો થવો.