ગોત્રહત્યા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગોત્રહત્યા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ગોત્રના માણસની-સગોત્રની (સ્વજનની) હત્યા.