ગોથાં ખાવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગોથાં ખાવાં

  • 1

    ફાંફાં મારવાં.