ગોદો આવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગોદો આવવો

  • 1

    ખોટ આવવી; નુકસાન થવું.