ગોદો ઘાલવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગોદો ઘાલવો

  • 1

    જવાબદારી-ખર્ચ કે લપ વળગાડવાં.