ગોમૂત્રિકા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગોમૂત્રિકા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ગાયના મૂતરની ધાર જેવી આકૃતિ.

  • 2

    એક પ્રકારનું ચિત્રકાવ્ય.