ગોલકમાં મૂકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગોલકમાં મૂકવું

  • 1

    ગલ્લામાં નાખવું; સંઘરો કરવો.