ગોળી વાળવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગોળી વાળવી

  • 1

    ગોળી કરવી-બનાવવી.