ગોળ ભમરડા જેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગોળ ભમરડા જેવું

  • 1

    મોટા મીંડા જેવું; શૂન્ય; ખોટું.