ગોહિલવાડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગોહિલવાડ

પુંલિંગ & પુંલિંગ

  • 1

    કાઠિયાવાડનો એક ભાગ (ભાવનગર આસપાસ).