ઘૂઘરીઓ લટકવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘૂઘરીઓ લટકવી

  • 1

    પહેરેલાં-ફાટેલાં કપડાંની ચીંદડીઓ ઘૂઘરીઓ લટકે તેમ ફરફર થવી (કટાક્ષમાં).