ગુજરાતી

માં ઘચાઘચની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઘચાઘચ1ઘચાઘચ2

ઘચાઘચ1

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    ગચ ગચ; ઉપરાઉપરી થાય એમ.

મૂળ

રવાનુકારી

ગુજરાતી

માં ઘચાઘચની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઘચાઘચ1ઘચાઘચ2

ઘચાઘચ2

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    ઘચઘચ; ગચ ગચ; ઉપરાઉપરી થાય એમ.

મૂળ

રવાનુકારી