ગુજરાતી

માં ઘંટડીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઘંટડી1ઘંટુડી2

ઘંટડી1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    છેક નાનો ઘંટ; ટોકરી.

  • 2

    લાક્ષણિક શૂન્ય; કાંઈ નહિ.

ગુજરાતી

માં ઘંટડીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઘંટડી1ઘંટુડી2

ઘંટુડી2

સ્ત્રીલિંગ

પદ્યમાં વપરાતો
  • 1

    પદ્યમાં વપરાતો ઘંટી.