ઘૂંટડો ભરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘૂંટડો ભરવો

  • 1

    ઘૂંટડા જેટલું મોંમાં લેવું-પીવું.