ઘૂંટણિયાં ભાંગવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘૂંટણિયાં ભાંગવા

  • 1

    પગ નરમ થઈ જવા; (કામમાં) પાછા પડવું-હારવું.