ઘંટી ટંકાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘંટી ટંકાવવી

  • 1

    ઘંટીના પડને ટાંકણાથી કકરું કરાવવું.