ઘટ જવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘટ જવી

  • 1

    ઘટવું; ઘટાડો કે નુકસાન થવું.