ઘંટ વગાડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘંટ વગાડવો

  • 1

    જાહેર કરવું.