ઘડીકમાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘડીકમાં

  • 1

    જરા વારમાં.