ઘડી ઘડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘડી ઘડી

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    ઘડીએ ઘડીએ; વારંવાર; હરઘડી.