ઘડી ઘડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘડી ઘડી

અવ્યય

  • 1

    ઘડીએ ઘડીએ; વારંવાર; હરઘડી.