ઘડી નાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘડી નાખવું

  • 1

    ખૂબ મારવું.