ઘડો ભરાવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘડો ભરાવો

  • 1

    આવી બનવું (પ્રાયઃ પાપનો).