ઘણણણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘણણણ

અવ્યય

  • 1

    (ધાતુનો કે તેવો અવાજ).

મૂળ

રવાનુકારી