ઘૂમણી ઘાલવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘૂમણી ઘાલવી

  • 1

    ઘોડિયામાં સુવાડવું; હીંચવું.