ગુજરાતી

માં ઘમ્મરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઘમ્મર1ઘુમ્મર2

ઘમ્મર1

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    ઘમર; ઘમર ઘમર ઘૂમે એમ.

મૂળ

રવાનુકારી

ગુજરાતી

માં ઘમ્મરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઘમ્મર1ઘુમ્મર2

ઘુમ્મર2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ચક્રવ્યૂહ.

મૂળ

'ઘૂમવું' પરથી