ગુજરાતી

માં ઘુમ્મોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઘુમ્મો1ઘુમ્મો2

ઘુમ્મો1

પુંલિંગ

  • 1

    ગુમ્મો; ધીબકો; મુક્કો.

ગુજરાતી

માં ઘુમ્મોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઘુમ્મો1ઘુમ્મો2

ઘુમ્મો2

પુંલિંગ

  • 1

    ઘુમ્મો; ગુમ્મો; ધીબકો; મુક્કો.

મૂળ

રવાનુકારી