ઘેરગંભીર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘેરગંભીર

વિશેષણ

  • 1

    ઘેરું અને ગંભીર; અતિ ગાઢ.

મૂળ

'ગહીર ગંભીર'

ઘેરગભીરું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘેરગભીરું

વિશેષણ

  • 1

    ઘેરું અને ગંભીર; અતિ ગાઢ.

મૂળ

'ગહીર ગંભીર'