ગુજરાતી

માં ઘેરગભીરુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઘેરગભીરું1ઘેરગંભીર2

ઘેરગભીરું1

વિશેષણ

  • 1

    ઘેરું અને ગંભીર; અતિ ગાઢ.

મૂળ

'ગહીર ગંભીર'

ગુજરાતી

માં ઘેરગભીરુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઘેરગભીરું1ઘેરગંભીર2

ઘેરગંભીર2

વિશેષણ

  • 1

    ઘેરું અને ગંભીર; અતિ ગાઢ.

મૂળ

'ગહીર ગંભીર'