ઘરડકો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘરડકો

પુંલિંગ

  • 1

    ઘરડ ઘરડ અવાજ; ઘરડિયો. (જેમ કે, અંતકાળે શ્વાસનો).