ઘરડુંખખ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘરડુંખખ

વિશેષણ

  • 1

    સાવ ઘરડું-ખખળી ગયેલું.