ઘરડે ઘડપણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘરડે ઘડપણ

  • 1

    ઘડપણમાં; વૃદ્ધાવસ્થામાં.