ઘરધોણી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘરધોણી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઘરનાં કપડાંલત્તાં ધોવાનું કામકાજ.