ઘરને ખૂણે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘરને ખૂણે

  • 1

    ઘરને ખૂણે; ખાનગીમાં.